Wednesday, July 3, 2013

1957 Abarth 750 Spyder (Zagato)

Abarth 750 Spyder (Zagato), 1957
Abarth 750 Spyder (Zagato), 1957
 
Abarth 750 Spyder (Zagato), 1957
Abarth 750 Spyder (Zagato), 1957